• bs
  • sq
  • mk
  • sr
  • uk
  • en
  • hr
Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djejstvima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.