• bs
 • sq
 • mk
 • sr
 • uk
 • en
 • hr

Lysobact®

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

 

LYSOBACT 20 mg/10 mg stlačene pastile

lizozimklorid, piridoksinklorid

 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

·         Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

·         Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom  ljekarniku.

·         Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

·         Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

 

Što se nalazi u ovoj uputi:

Ova stranica je također dostupna na: Bosanski Albanski Makedonski Srpski Ukrajinski Engleski

Lijek LYSOBACT sadrži dvije djelatne tvari koje se zovu lizozim i piridoksin. Pripada skupini lijekova koji djeluju u usnoj šupljini i ždrijelu – kao lokalni antiseptik

LYSOBACT se koristi za kratkotrajno liječenje infekcija i upala ograničenih dijelova sluznice usne šupljine i ždrijela, te u slučaju blage upale grla bez vrućice, uključujući i afte u odraslih i djece starije od 6 godina.
Trebali biste kontaktirati liječnika ako ne osjetite poboljšanje ili ako se nakon 5 dana i dalje osjećate loše.

Nemojte uzimati LYSOBACT:

 • Ako ste alergični ili imate dokazanu preosjetljivost na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Ako ste preosjetljivi na jaja (jer je lizozim izdvojen iz bjelanjka kokošjeg jajeta).

 

LYSOBACT ne smiju uzimati djeca mlađa od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete LYSOBACT.

Lijek ne smijete uzimati dulje od 5 dana.

Dulje uzimanje lijeka (dulje od 5 dana) može dovesti do poremećaja ravnoteže normalne mikroflore usne šupljine i grla s rizikom širenja bakterijske ili gljivične infekcije.

 

Primjenom velikih doza piridoksina (vitamina B6) tijekom dužeg vremenskog perioda (više mjeseci, ili čak godina) mogu se javiti trnci, poremećaj ravnoteže, drhtanje ruku i stopala, te otežana koordinacija pokreta, koji se obično povlače nakon prestanka primjene lijeka.

 

Upala grla

U slučaju pojave sljedećih simptoma posavjetujte se sa svojim liječnikom:

 • Vrućica
 • Gnojni ispljuvak
 • Otežanog gutanja hrane.
 • Pogoršanja stanja ili kada nema poboljšanja nakon 5 dana primjene lijeka

 

Afte,  male, bolne upalne promjene u usnoj šupljini

 U slučaju pojave:

 • Velikih upalnih promjena
 • Proširivanja upalnih promjena
 • Pojave vrućice

Odmah obavijestite svog liječnika.

 

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena  lijeka u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i LYSOBACT  

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez liječničkog recepta. To se odnosi i na biljne pripravke. LYSOBACT  može utjecati na djelovanje drugih lijekova, ali i neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje LYSOBACTA.

 

Ne primjenjujte nekoliko antiseptika istovremeno.

Ovaj lijek sadrži lizozimklorid i piridoksinklorid. Postoje i drugi lijekovi sličnog sadržaja. Ne primjenjujte ih istovremeno sa lijekom LYSOBACT da ne bi prekoračili maksimalne preporučene doze lijeka (pogledajte doziranje i način primjene).

 

LYSOBACT  s hranom i pićem

Primjena hrane i pića ne bi trebala utjecati na učinkovitost LYSOBACTA.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Kao mjera opreza, ne preporučuje se primjena lijeka tijekom trudnoće.

Budući da nema dovoljno informacija o prelasku lizozima u majčino mlijeko, ne preporučuje se primjena lijeka tijekom trudnoće i dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

 

Upravljanje vozilima i strojevima

LYSOBACT ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima ni rada sa strojevima.

 

Lijek LYSOBACT sadrži laktozu, koja je jedna vrsta šećera.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

 

Lijek LYSOBACT sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po stlačenoj pastili, tj. zanemarive količine natrija.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

 

LYSOBACT ne smiju uzimati djeca  mlađa od 6 godina.

 

Preporučeno doziranje

Preporučena doza je 6 do najviše 8 stlačenih pastila uzetih u jednakim vremenskim razmacima tijekom jednog dana.

 

Način primjene

Za usta i ždrijelo.

Stlačene pastile treba ostaviti da se polako otope u ustima (na jeziku).

Pazite da između svakog uzimanja pastile prođe najmanje 1 sat.

Urez nije namijenjen za lomljenje stlačene pastile.

 

Trajanje liječenja

Liječenje se završava nakon 5 dana. Ako ne dođe do poboljšanja nakon 5 dana, obratite se svom liječniku.

Ako uzmete više LYSOBACTA nego što ste trebali

U slučaju jednokratnog predoziranja ne očekuju se kliničke posljedice.

 

Primjenom velikih doza lijeka tijekom duljeg vremenskog perioda (više mjeseci, ili čak godina) moguća je pojava periferne neuropatije (trnci, drhtanje ruku i stopala, mišićna slabost) koja se obično povlači nakon prestanka primjene lijeka.

 

U slučaju predoziranja odmah se javite svome liječniku, kako bi Vam mogao pružiti pomoć.

 

Ako ste zaboravili uzeti LYSOBACT

Ako zaboravite uzeti LYSOBACT, učinite to čim se sjetite. Nakon toga, nastavite s primjenom lijeka prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati LYSOBACT

Nagli prekid primjene ovog lijeka ne bi trebao štetno utjecati na Vaš organizam.

 

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

 

Mogu se javiti sljedeće alergijske reakcije s nepoznatom učestalošću (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

 

 • Teška generalizirana alergijska reakcija (anafilaktički šok), iznenadno oticanje lica i vrata (angioedem).
 • Koprivnjača (urtikarija), svrbež, osjetljivost na sunčevu svjetlost (fotosenzitivnost).

 

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Lijek  čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Što LYSOBACT  sadrži

Djelatne tvari su: lizozimklorid i piridoksinklorid.

Jedna stlačena pastila sadrži 20 mg lizozimklorida i 10 mg piridoksinklorida.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, tragakant, saharinnatrij, magnezijev stearat, vanilin.

 

Kako LYSOBACT  izgleda i sadržaj pakiranja

 

Okrugle bijele do gotovo bijele stlačene pastile, glatkih površina, neoštećenih bridova, sa utisnutom razdjelnom crtom sa jedne strane, druga strana glatke površine, promjera 8 mm.

 

Al/PVC blister.

Veličina pakiranja: Kutija sa 30 (3×10) stlačenih pastila u blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Bosnalijek d.o.o.

Gruška 18, 10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Proizvođač

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.

Svilno 20,

51 000 Rijeka,

Republika Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

 

Ova uputa je zadnji put revidirana 20. svibnja 2020.

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djejstvima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.