Klinički dokazi efikasnosti

Terapijski učinak lizozima u sastavu lijeka Lysobact® na patološka stanja sluznice usne šupljine, kao što su faringitis (upala grla), tonzilitis (upala krajnika), stomatitis (upala sluznice usta), gingivitis (upala desni), stanje nakon vađenja krajnika…, ispitivan je u brojnim kliničkim studijama s primarnim ciljem da se provjeri protuupalno i antimikrobno djelovanje. Klinička ispitivanja su provođena u više zemalja.


– Topić B., Čokorilo N., Arifhodžić F.: “Klinička evaluacija preparata Lyso-6®* u tretmanu aftoznog stimatitisa“

Na Klinici za bolesti usta Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, u dvostruko slijepom, placebo kontroliranom kliničkom ispitivanju dokazane su efikasnost i sigurnost dugotrajne primjene Lysobact® oribleta u pacijenata s dijagnozom stomatitis aphtosa recurrens.

Rezultati ispitivanja koje je uključivalo 60 pacijenata u trajanju od 8 dana su sljedeći:

 • upala je izliječena petog dana terapije,
 • bol nestaje do petog dana terapije, što je značajno brže u odnosu na kontrolnu placebo-skupinu,
 • zarastanje aftoznog oštećenja sluznice je skoro potpuno već petog dana, dok su u kontrolne placebo-skupine oštećenja sluznice još prisutna na 40 posto svoje prvobitne veličine,
 • znaci i simptomi prouzročeni reaktivnom upalom limfnih čvorova znatno su blaži u pacijenata liječenih oribletama Lysobact® u odnosu na placebo-skupinu.
 • Lysobact® efikasno smanjuje jačinu bola i upale, pospješuje zarastanje sluznice na mjestu oštećenja i olakšava simptome upale regionalnih limfnih čvorova
 • Podnošljivost lijeka je bila izvanredna i nisu zapažene bilo kakve toksične ili alergijske pojave

* raniji zaštićeni naziv za Lysobact®


– Kapidžić A. i sar.: „Otvoreno multicentrično kliničko ispitivanje efikasnosti i sigurnosti primjene lijeka Lysobact® u liječenju i prevenciji postoperativnih komplikacija nakon tonzilektomije“

Na Klinici za ORL KCU u Sarajevu, u otvorenom, paralelnom, kontroliranom multicentričnom ispitivanju, koje je uključivalo 160 pacijenata starosti od 16 do 40 godina, ispitivana je efikasnost lijeka Lysobact® u usporedbi sa standardnom terapijom (analgetik i antibiotik).

Rezultati ispitivanja za Lysobact® su pokazali:

 • značajnu razliku u formiranju fibrinskih naslaga (privremenog bjeličastog pokrova, neophodnog za lakše zarastanje oštećenja),
 • veće smanjenje osjećaja bola
 • brže zarastanje postoperativne rane, počevši od drugog postoperativnog dana,
 • manju potrebu za analgetskom terapijom u pacijenata liječenih lijekom Lysobact®.

– Bašić-Đulizarević D., Bajraktarević A., Obradović E: „Evaluacija praktične upotrebe lijeka Lysobact® u periodu 1976 – 2006.“

Metaanaliza devet prospektivnih kliničkih ispitivanja, izvješća Nacionalnog centra te Centra za lijekove iz Sarajeva, pregled stručne literature te dugogodišnje iskustvo u primjeni lijeka pokazuju da je Lysobact® dokazao izvanrednu efikasnost u smislu brzog zarastanja oštećenja sluznice usne šupljine te smanjenja jačine upale, kao i smanjenja subjektivnog osjećaja bola i osjećaja žarenja sluznice usta. Lysobact® se pokazao kao siguran i efikasan lijek s antiinflamatornim (protuupalnim) te antibakterijskim, antifungalnim, antivirusnim svojstvima, uz pozitivan terapijski učinak na bakterije prisutne u zubnom plaku (zubna naslaga).


– Zabolotnyj DI., Zaricvaja IS.: „Otvorena studija o efikasnosti i podnošljivosti lijeka Lysobact® u liječenju inflamatornih bolesti farniksa“

Otvoreno, komparativno, paralelno ispitivanje koje je uključivalo 180 pacijenata s dijagnozom akutnog i kroničnog faringitisa (upala ždrijela/grla) pokazalo je da je Lysobact® efikasniji u smislu bržeg povlačenja simptoma u usporedbi s kombiniranom terapijom antibioticima i otopinom furacilina, koju su ispitanici koristili za ispiranje ždrijela. Lysobact® je pokazao antibakterijski i antiinflamatorni učinak te se preporučuje kod pacijenata s akutnim i kroničnim faringitisom.


– Zabolotnyj DI., Mironjuk BM.: „Otvorena studija s ciljem procjene podnošljivosti preparata Lysobact® u postoperativnom tretmanu nakon tonzilektomije i kriohirurškom zahvatu na palatalnim tonzilama kod djece“

Otvoreno, komparativno, paralelno ispitivanje nakon operativnog zahvata na krajnicima, koje je uključilo šezdesetero djece, dječaka i djevojčica uzrasta od 3 do 7 godina, pokazalo je da se Lysobact® dobro podnosi te da doprinosi bržem zarastanju postoperativne rane.


– Andrejčin MA., Borak VP., Išćuk IS., Gospodarska HO. „Efikasnost lijeka Lysobact® u tretmanu grlobolje“

Kontrolno ispitivanje koje je uključivalo 42 pacijenta s dijagnozom upale grla starosne dobi od 19 do 48 godina, u kojoj su pacijenti podijeljeni u dvije skupine (jedna skupina koja je primala antibiotsku terapiju, antiseptik i vitamin i druga skupina koja je dodatno primala Lysobact®). Kod pacijenata koji su primali i Lysobact® rezultati ispitivanja su pokazali:

 • brže snižavanje povišene tjelesne temperature
 • bržu normalizaciju laboratorijskih testova
 • brže iščezavanje gnojnih nakupina
 • brže izlječenje pacijenata s grloboljom

Lysobact® se pokazao kao siguran i dobro podnošljiv lijek.


– Burmak i sar. „Kliničko iskustvo sa terapijom preparatom Lysobact® kod djece sa respiratornim virusnim oboljenjem“

Rezultati kontrolnog ispitivanja koje je uključivalo četrdeset i petero djece uzrasta od 7 do 14 godina s dijagnozom akutne respiratorne bolesti, od kojih je skoro 20 posto imalo upalu krajnika, pokazalo je da su poboljšanje simptoma upale i oporavak bili značajno brži u skupini ispitanika koji su primali Lysobact® u usporedbi s kontrolnom skupinom koja je primala konvencionalnu terapiju (inhalacije i čajevi). Lysobact® se pokazao kao efikasan i siguran lijek u liječenju akutnih respiratornih bolesti.


– Kuznecov i sar. „Efikasnost preparata Lysobact® u liječenju djece sa dijagnozom akutnog tonzilitisa“

Rezultati ispitivanja koje je uključilo šezdeset i troje  djece s dijagnozom akutnog tonzilitisa (upala krajnika) pokazali su da Lysobact® dovodi do bržeg kliničkog oporavka te brže normalizacije laboratorijskih nalaza. Lysobact® pokazuje sposobnost da aktivira imunobiološke snage redukcijom djelovanja antigena na imune stanice.  Eradikacija uzročnika je postignuta kod svih ispitanika koji su primali Lysobact® u usporedbi sa skupinom koja je primala antibiotsku terapiju, oralni antiseptik i vitamine.


– Gorbunov EN., Umanec NP.: „Iskustvo sa primjenom preparata Lysobact® kod peritonzilarnog apscesa“

Primjena lijeka Lysobact® pokazala se veoma uspješnom kod pacijenata s peritonzilarnim apscesom, uključenih u kontrolno ispitivanje koje je obuhvaćalo 40 ispitanika s dijagnozom peritonzilarnog apscesa. Pacijenti su bili podijeljeni u dvije skupine, jednu koja će primati Lysobact® i antibiotsku terapiju i drugu koja će primati samo Lysobact®, bez antibiotika. U obje skupine je došlo do poboljšanja kliničke slike, a u skupini koja je primala samo Lysobact® značajno veći broj djece nije pokazao potrebu za dodatnom primjenom antibiotske terapije. Lysobact® se pokazao kao siguran lijek, bez pojave neželjenih efekata.


Ostale reference:

 • Čopjak V., Gavriljak G. The experience of use of Lysobact in treatment of chronic tonsillitis and/or pharyngitis.
 • Burmak J.G. et al. The experience with use of Lysobact in treatment of acute respiratory virus diseases in children.
 • Katravenkova N. P. Use of Lysobact in treatment of infective mononucleosis.
 • Gorbuzov Z.N., Umanec N.P. The experience with use of Lysobact in treatment of paratonsillar abscessus.
 • Djumin O.V.,Tagunova I.K. The experience with use of Lysobact in the practice work of otorhinolaryngologist.
 • Gricaj S.O. Efficacy of Lysobact in treatment of acute and chronic oral candidiasis.
 • Sideljkova L.F. Report on clinical investigation of efficacy of Lysobact and Stomatidin in treatment of parodontal disease.
 • Kucevljak V.F. The experience with Lysobact in clinic for therapeutic stomatology.
 • Arifhodžić F. Expert report on the clinical documentation of Lysobact 2000.
 • Gospodarski I.J., Govda O.V. Use of Lysobact as complex treatment of chronic subatrophic pharyngo-laryngitis in patients with AIDS.
 • Dedišin L.P., Njanjkovski S.L., Sekretar L.B., Senik L.R., Galapač O.S. Use of Lysobact in prevention of acute respiratory virus infections in children.
 • Prohorov et al. The experience with use of Lysobact in children with bronchial asthma and chronic sore throat.
 • Garjuk G.I. Timošenko J.V., Ševčenko A.M., Čuvakov A.M. Efficacy of Lysobact use after tonsillectomy and surgical opening of paratonsillar abscessus.
 • Lesovaja et al. Clinical and mycrobiological efficacy of Lysobact in treatmetn of diseases of maxilloafacial area.
 • Parpalej E.A., Novickij A.V. Preventive therapy with Lysobact in treatment of dental caries in children.
 • Romanenko I.M., Afonjin S.L. Efficacy of treatment with Lysobact in treatment of different diseases of oral cavity in patients with dermatosis of different etiology.
 • Kosenko K.N., Zaporožec N.N. Clinical and immunological aspects ofuse of Lysobact in treatment of lateral gingivitis in children.
 • Kucevljak V.F., Babić E.M., Ciganova N.B. Lysobact in pharmacotherapy of inflammatory parodontal diseases.

Ova stranica je također dostupna na: Bosanski Albanski Makedonski Srpski Ukrajinski Engleski