Габични инфекции на слузницата на усната шуплина

Габичните инфекции во устата најчесто се предизвикани од габите од родот Candida. Најчест причинител е  Candida albicans. Candida albicans  е дел од нормалната микрофлора на усната шуплина е изолирана во околу 50% од здравата популација кои носат протези. Одрдени околности можат да доведат до ослабнување на имуниот сиситем и поинтензивно размножување на кандидата која доведува до инфекција позната како кандидијаза, кај деца сор. Со оглед на тоа што габите можат да цуркулираат низ крвотокот низ разни делови на телото можат да се јват различни симптоми. Во усната шуплина најчеста локакизација е јазикот, гингивите и внатрешната страна на образите.

Ova stranica je također dostupna na: Bosnian Albanian Serbian Ukrainian English Croatian