• bs
  • sq
  • mk
  • sr
  • uk
  • en
  • hr

Lysobact®

UDHËZUES PËR PACIENTË

 

LYSOBACT®
20mg/ 10mg, tableta të ngjeshura/ të kompresuara
lizozimë/piridoksinë

Lexoni me kujdes këtë udhëzues sepse përmban informacione të vlefshme për ju!

Ky bar  mund të blihet pa recetë të mjekut. Në mënyrë që të merrni rezultatin më të mirë nga përdorimi i këtij bari është e nevojshme që ti përmbaheni këtij udhëzuesi.

Udhëzuesin ruajeni. Mbase do të keni nevojë ta lexoni përsëri. Drejtohuni mjekut ose farmacistit nëse keni pyetje shtesë.

 

Në këtë udhëzues mund të lexoni:

 

This post is also available in: Bosnian Macedonian Serbian Ukrainian English Croatian

Bari përdoret për trajtimin e dhembjeve të lehta të fytit kur nuk janë të shoqëruara me temperaturë të ngritur e trupit, aftet dhe pllakat në gojë tek të rriturit dhe fëmijët mbi 6 vjeç.

Paralajmëroni mjekun nëse jeni duke përdorur barna të tjerë, nëse keni ndonjë sëmundje kronike, ndonjë çrregullim metabolik, nëse jeni të ndjeshëm ndaj barnave ose nëse keni pasur ndonjë reaksion alergjik në ndonjërin prej tyre.

LYSOBACT® tableta të ngjeshura nuk duhet të përdorën:

  • Nëse fëmija juaj është nën moshën 6 vjeç;
  • Nëse jeni të ndjeshëm ndaj përbërësit lizozimë klorid ose piridoksinë klorid ose ndaj përbërësve të tjerë të barit.

Duhet të keni kujdes me LYSOBACT® tableta të ngjeshura.

Nga përdorimi i dozave të mëdha të piridoksinës (vitaminë B6) në periudha të gjata kohore (disa muaj ose një vit) mund të keni ndjesi shpimi, disekuilibrim, dridhje të duarve dhe këmbëve, vështirësi në koordinimin e lëvizjeve. Këto simptoma eliminohen pas ndërprerjes së marrjes së barit.

Ky bar nuk duhet të përdoret më gjatë se 5 ditë, duke pasur parasysh se mund të shkaktojë çrregullime në ekuilibrin e mikroflorës normale të gojës me rrezikun e përhapjes së infeksioneve bakteriale ose mykotike.

Sëmundjet e mukozës së gojës dhe pjesëve të faringut

Këshillohuni me mjekun tuaj në rast të shfaqjes së simptomave të tjera (temperaturë e ngritur, pështymë me përmbajtje qelbi, vështirësi në gëlltitje), përkeqësim të këtyre simptomave ose nëse nuk keni përmirësime brenda 5 ditëve.

Aftet
Këshillohuni menjëherë me mjekun tuaj
 në rast se aftet përhapen, nëse zgjasin në kohë ose në rast të ngritjes së temperaturës.

Përdorimi i barnave tjerë gjatë marrjes së LYSOBACT® tableta të ngjeshura

Kini parasysh se ky informacion vlen dhe për barnat që nuk i përdorni më, gjithashtu dhe për barnat që planifikoni t’i përdorni në të ardhmen. Informoni mjekun tuaj nëse jeni në përdorim e sipër të ndonjë bari ose nëse keni përdorur kohët e fundit ndonjë bar, duke përfshirë këtu dhe barnat që blihen pa recetë të mjekut.

Mos përdorni disa antiseptikë në të njëjtën kohë.

Ky bar përmban lizozimë klorid dhe piridoksinë klorid. Ekzistojnë edhe barna të tjera me përmbajtje të ngjashme. Mos i përdorni ato në të njëjtën kohë me LYSOBACT®, në mënyrë që të mos kalohet doza e rekomanduar e barit (shikoni dozën dhe mënyrën e përdorimit).

Përdorimi i ushqimeve dhe pijeve me LYSOBACT® tableta të ngjeshura
Përdorimi i ushqimeve dhe pijeve nuk ndikon në efikasitetin e LYSOBACT®  tabletave të ngjeshura.

Shtatzënia dhe ushqyerja me gji
Këshillohuni me mjekun tuaj ose farmacistin para fillimit të përdorimit të ndonjë bari.

Shtatëzania
Si masë paraprake, rekomandohet që ky bar të mos përdoret gjatë shtatzënisë.

Laktacioni (Gjidhënia)
Marrja e barit duhet të shmanget gjatë periudhës së ushqyerjes së foshnjës me gji bazuar në faktin se nuk ka të dhëna të mjaftueshme rreth sekretimit të lizozimës në qumështin e gjirit dhe sasisë së madhe të piridoksinës.

Drejtimi i automjeteve dhe makinerive
LYSOBACT® tabletat e ngjeshura nuk ndikojnë në aftësinë për të drejtuar automjete dhe/ ose për të përdorur makineri.

Kujdes

LYSOBACT® tableta të ngjeshura përmban laktozë. Në rast të intolerancës ndaj disa sheqernave, drejtohuni mjekut tuaj para përdorimit të këtij bari.

Ilaçin përdoreni duke i’u përmbajtur udhëzuesit. Nëse mendoni se efekti i ilaçit është shumë i dobët ose shumë i fortë, këshillohuni me mjekun ose farmacistin.

Doza:

Ky bar është për të rritur dhe fëmijë mbi moshën 6 vjeç. Doza e zakonshme është 6 deri në 8 tableta të ngjeshura gjatë një dite.

Mënyra e përdorimit:
Bari merret me rrugë orale (nga goja). Tabletat e ngjeshura duhet të vendosen poshtë gjuhës dhe të lihen aty të shkrihen ngadalë.

Shpeshtësia e përdorimit:
Ndërmjet marrjes së çdo tablete duhet të ketë një hapësirë kohore së paku prej 1 orë.

Kohëzgjatja e mjekimit:
Mjekimi zgjat 5 ditë. Konsultohuni me mjekun nëse nuk vini re përmirësime të gjendjes shëndetësore pas 5 ditë trajtimi.

Nëse përdorni dozë më të madhe sesa duhet të LYSOBACT® tableta të ngjeshura

Nëse keni përdorur dozë më të madhe të barit sesa doza e përshkruar, konsultohuni menjëherë me mjekun tuaj ose farmacistin!

Marrja e dozave të mëdha të barit përgjatë një periudhe kohore të gjatë (disa muaj ose një vit) paraqet mundësinë e shfaqjes së neuropatisë periferike (ndjesi shpimi, dridhje duarsh dhe këmbësh, dobësi muskulare), e cila zakonisht eliminohet pas ndërprerjes së marrjes së barit.

Në rast të mbidozimit, drejtohuni menjëherë mjekut tuaj që të merrni ndihmën e duhur.

Nëse keni harruar të përdorni LYSOBACT® tableta të ngjeshura
Mos merrni dozë të dyfishtë të barit nëse keni harruar të merrni dozën në kohën e duhur, por vazhdoni përdorimin e barit si zakonisht. Nëse harroni të merrni LYSOBACT® tableta të ngjeshura, merreni atë sapo të kujtoheni. Pastaj, vazhdoni me përdorimin e LYSOBACT® tableta të ngjeshura sipas orarit të zakonshëm dhe në mënyrën e rekomanduar.

Nëse ndaloni përdorimin e LYSOBACT® tableta të ngjeshura
Përdoreni këtë bar për aq kohë sa ju rekomandon mjeku juaj. Ndalesa e përnjëhershme e përdorimit të këtij bari nuk duhet të ketë efekte negative në organizmin tuaj.

 

Ashtu si dhe barnat tjera edhe LYSOBACT® tableta të ngjeshura mund të shkaktoj efekte anësore të padëshiruara.
Mund të shkaktoj reaksione alergjike të tilla si:

  • Skuqje të lëkurës, kruarje të theksuar të lëkurës, ndjeshmëri të lëkurës ndaj diellit (fotosensitivitet).
  • Reaksione të rënda alergjike (shok anafilaktik), ënjtje e papritur e fytyrës dhe qafës (edema Kvinke).

Nëse ndonjë nga efektet anësore të përmendura më lart bëhet problem serioz ose nëse vini re efekte anësore që nuk janë të përmendura në këtë udhëzues, ju lutemi kontaktoni mjekun tuaj.

LYSOBACT® tableta të ngjeshura duhet të mbahen larg nga fëmijët.

Të ruhen në temperaturë deri në 30 °C.

Afati i skadencës: 5 vjet.

Çfarë përmbajtje ka LYSOBACT® tableta të ngjeshura
Çdo tabletë e ngjeshur LYSOBACT® përmban: lizozimë klorid 20mg dhe piridoksinë klorid (vitaminë B6) 10mg.

LYSOBACT® tableta të ngjeshura përmban substancat e mëposhtme ndihmëse: laktozë, tragakant, sakarinë natriumi, stearat magnezi, vanilinë.

Çfarë paraqitje ka LYSOBACT® tableta të ngjeshura dhe çfarë përmbajtje ka paketimi
LYSOBACT® tableta të ngjeshura janë të bardha ose afërsisht të bardha, me skaje të lëmuara dhe të padëmtuara, me formë të rrumbullakët dhe me një vijë të shtypur në mes nga njëra anë, me sipërfaqe të rrafshët e të lëmuar nga ana tjetër, me diametër prej 8mm.

LYSOBACT® tableta të ngjeshura janë të paketuara në kuti e cila përmban 10 tableta të ngjeshura (1 rresht ka 10 tableta), ose në kuti me përmbajtje 30 tabletash (3 rreshta me nga 10 tableta).

I licencuar për hedhjen e barit të përfunduar në treg
Bosnalijek d.d., Sarajevë, Jukićeva 53, Bosnja dhe Hercegovina

Prodhuesi
Bosnalijek d.d., Sarajevë, Jukićeva 53, Bosnja dhe Hercegovina

Regjimi i dhënies së barit

Bari mund të jepet pa recetë të mjekut.

Numri dhe data e dhënies së licencës për hedhjen e barit të përfunduar në treg

LYSOBACT® 10 tableta të ngjeshura: 04-07.2-2797/12 nga 09.11.2012.
LYSOBACT® 30 tableta të ngjeshura: 04-07.2-2862/12 nga 09.11.2012.

2.

Data e fundit e revidimit  të udhëzuesit
Mars 2014.

Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzuesin rreth ilaçit. Për informacione të mëtejshme mbi indikacionet, masat paraprake dhe efektet anësore të ilaçit konsultohuni me mjekun ose farmacistin.